Kelmės r. PSC Korupcijos prevencija

VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro antikorupcinė programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais. Ja siekiama užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, šalinti korupcijos apraiškas bei skatinti įstaigos darbuotojų pilietiškumą ir netoleranciją šiam reiškiniui.

Korupcijos prevencijos klausimais galite kreiptis el. paštu – psichikos.centras@gmail.com  tel. (8 427) 61325

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą.

VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos įstaigoje tikslais.