Pareigybės

PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2013 m.spalio 30 d.
sprendimu Nr. T- 299

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

1. Direktorius
2.Gydytojas psichiatras
3 .Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
4.Medicinos psichologas
5.Psichikos sveikatos slaugytojas
6.Socialinis darbuotojas
7.Vyriausiasis finansininkas
8.Valytojas
9.Vairuotojas-pagalbinis darbininkas