2013 metų III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita