Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius

LSPŽGB Kelmės skyrius  įkurtas 2003 m. Šio skyriaus  atsiradimą skatino artimųjų bendros problemos ir galimybė jas spręsti kartu.  Kelmės  psichikos sveikatos centro socialinių darbuotojų , personalo pagalba sukviesti psichikos neįgalieji ir jų artimieji .

LSPŽGB Kelmės skyriaus darbuotojai  konsultuoja, informuoja psichikos ir kompleksinę negalią turinčius asmenis  bei  jų šeimas. Bendradarbiauja su Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija ir jos skyriais, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Bendrijos nariais gali tapti sutrikusios psichikos žmonės, jų šeimos nariai, specialistai, dirbantys arba norintys dirbti su sutrikusios psichikos žmonėmis, ir visi, kuriems priimtini mūsų siekiai ir tikslai

Pagrindiniai Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyriaus tikslai: atstovauti sutrikusios psichikos žmonėms ir siekti jų pilnaverčio gyvenimo visuomenėje;
ginti neįgaliųjų teises ir žmogiškąjį orumą, kovoti prieš jų diskriminaciją;

Padėti psichikos ir kompleksinę negalią turintiems asmenims  integruotis į visuomenės gyvenimą, didinant jų savarankiškumą;

Gerinti socialinius gebėjimus, visapusiškai realizuoti save per užimtumą Kelmės rajone;

Įtraukti į užimtumo veiklą kaimo vietovėse gyvenančius neįgaliuosius.

Organizuoti juridinę, bei psichologinę pagalbą LSPŽGB Kelmės skyriaus nariams ir jų šeimoms.
LSPŽGB Kelmės skyriaus vykdoma veikla:

Informavimas, konsultavimas;

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas:

Savipagalbos grupė (susitvarkyti buityje, pasirūpinti savo higiena, kasdieninių gyvenimo problemų sprendimas ir kt.)

Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose:

Rnkdarbių užsiėmimai (siuvimas, siuvinėjimas, mezgimas, nėrimas ir kt.)

Floristikos užsiėmimai (puokščių, paveikslų  kūrimas ir kt.)

Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose

Meno terapijos užsiėmimai (piešimas, lipdymas, klijavimas, karpymas, dekupažas ir kt.)

Kontaktai:

tel./faks.: (8 427) 61325
el.p.: lspzgb.kelme@gmail.com
Pirmininkė Lijana Radvanskienė

Veiklą vykdo adresu: Vytauto Didžiojo 84a, Kelmė (VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro patalpose).