Darbo užmokestis

2011 METŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Visų įstaigos darbuotojų 2377 Lt
Administracijos darbuotojų 3258 Lt
Gydytojų 2330 Lt
Slaugytojų, soc.darbuotojų 1850 Lt
Kitų 1002 Lt

2012 METŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Visų įstaigos darbuotojų 2191 Lt
Administracijos darbuotojų 2898Lt
Gydytojų 3550 Lt
Slaugytojų, soc.darbuotojų 1628 Lt
Kitų 1012 Lt

2013 METŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Visų įstaigos darbuotojų 2171 Lt
Administracijos darbuotojų 3122 Lt
Gydytojų 3528 Lt
Slaugytojų, soc.darbuotojų 1747 Lt
Kitų   923 Lt

2014 METŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Visų įstaigos darbuotojų 2388 Lt
Administracijos darbuotojų 4024 Lt
Gydytojų 3714 Lt
Slaugytojų, soc. darbuotojų 1737 Lt
Kitų   994 Lt

2015 METŲ I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Visų įstaigos darbuotojų 743 EUR
Administracijos darbuotojų 1229 EUR
Gydytojų 1236 EUR
Psichologas 526 EUR
Psich. sveikatos slaugytojų 501 EUR
Soc.darbuotojų 646 EUR
Kitų 359 EUR

2015 METŲ II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Visų įstaigos darbuotojų 787 EUR
Administracijos darbuotojų 1274 EUR
Gydytojų 1318 EUR
Psichologas 526 EUR
Psich. sveikatos slaugytojų 575 EUR
Soc.darbuotojų 672 EUR
Kitų 359 EUR

2015 METŲ III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Visų įstaigos darbuotojų 738 EUR
Administracijos darbuotojų 1197 EUR
Gydytojų 1461 EUR
Psichologas 528 EUR
Psich. sveikatos slaugytojų 585 EUR
Soc.darbuotojų 357 EUR
Kitų 310 EUR

2015 METŲ IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Gytytojai 1388 EUR
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 786 EUR
Slaugytojai 652 EUR
Kitas personalas 495 EUR

 2016 METŲ I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2016 METŲ II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2016 METŲ III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2016 METŲ IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2017 METŲ I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2017 METŲ II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2017 METŲ III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2017 METŲ IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2018 METŲ I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2018 METŲ III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2018 METŲ IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2019 METŲ I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2019 METŲ II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 2019 METŲ III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2019 METŲ IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2020 METŲ I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2020 METŲ II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2020 METŲ III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2020 METŲ IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2021 METŲ i KETVIRČIO VIDUTINĖS MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTIS