Plačiau apie įstaigą

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

1.BENDROJI DALIS

 1.1.Viešoji įstaiga Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras (toliau tekste “įstaiga”) įsteigta 2001-12-28 metais ir įregistruota Kelmės rajono savivaldybėje,rejestro Nr.VŠ 2001-10,įstaigos kodas 162775041.Įstaiga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų,Viešųjų įstaigų,Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais,reguliuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, savo įstatais.

Kelmės psichikos sveikatos centre  nuo 2003 metų įsikūręs Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius. Vykdomos veiklos: rankdarbių, floristikos meno terapijos užsiėmimai, neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas. 2012 m. vykdomas projektas „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekta.

2.ĮSTAIGOS STRUKTŪRA

2.1.Įstaigos struktūrą sudaro:

2.1.1.Administracija;

2.1.2.Registratūra;

2.1.3.Buhalterija;

2.1.4.Gydytojo suaugusiųjų psichiatro kabinetas;

2.1.5.Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro kabinetas;

2.1.6.Gydytojo priklausomybių ligų psichiatro kabinetas;

2.1.7.Medicinos psihologo kabinetas;

2.1.8.Socialinių darbuotojų kabinetas;

 

Centro tikslas – vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą ir psichikos ligų prevenciją Kelmės rajone.
Centro misija – didinti psichikos ligonių galimybes integruotis į visuomenę, siekti jų destigmatizacijos.

Centro vizija - teikti aukščiausios kokybės medicinines bei socialines paslaugas, vykdyti psichikos ligonių psichosocialinę reabilitaciją.

 

Kelmės rajono psichikos sveikatos centras atlieka šias pagrindines funkcijas:

  • Teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
  • Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;
  • Teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
  • Teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
  • Kartu su socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą, dalyvauja jų reabilitacijoje;
  • Teikiama pirminio lygio pagalba asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis (apdraustiems asmenims – nemokamai);
  • Vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje.
  • Slaugos paslaugos namuose: Psichikos sveikatos slaugytojas.