Paslaugos

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
DIREKTORĖS

 ĮSAKYMAS
DĖL  PASLAUGŲ KAINŲ NURODYMO  LITAIS IR  EURAIS
TVIRTINIMO

2014  08  25 Nr29
KELMĖ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.719 „Dėl prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2014-08-01 raštu (25.50-04)-6K-1406132 „Dėl tarifų už komunalines paslaugas ir rinkliavų dydžių perskaičiavimo iš litų į eurus“ t v i r t i n u mokamų paslaugų įkainius sekančiai:

Paslaugos pavadinimas Paslaugų kodas Kaina lt. nuo2009 07 01 d. Kaina Eurais nuo 2015.01.01d.
Psichiatro pirminė apžiūra: visas psichikos būklės, gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas, pirminis gydytojo narkologo (psichiatro) paciento priėmimas 37001 69,00 19,98
Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas, kartotinis gydytojo narkologo psichiatro paciento priėmimas 37002 14,00 4,06
Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas 60036 15,00 4,35
Vairuotojų  sveikatos tikrinimas 60036 12,00 3,48
Asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas atliekant laboratorinį kraujo tyrimą 60053 37,00 10,72
Psichologo apžiūra 38014 21,00 6,08
Sveikatos tikrinimas darbuotojų dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 7,00 2,03
Psichikos sveikatos būklės įvertinimo pažyma pačiam prašant.Įsak.Nr.33 2008 11 26 Savivaldybės Tarybos sprendimas T-399 2008 11 26d. 10,00 2,90
Pažyma  apie priklausomybių ligas pačiam prašant.Įsak.Nr.33 2008 11 26 Savivaldybės Tarybos sprendimas T-399 2008 11 26d. 10,00 2,90
Asmens girtumo apsvaigimo laipsnio nustatymas  pačiam prašant.Įsak.Nr.46 2010 11 24 Savivaldybės Tarybos sprendimas T-349 168,00 48,66
 

 

Psichiatro ligonių konsultacijos Kelmės ligoninėje
SAM 2008\05 09 Įsak.Nr.V-436
42,10 12,19
 

 

Direktorė                                                                                            Laimutė Urbelienė